Forside    Hvem    Kontakt    Shop

Ansættelse af antropologer i kommunen

Antropologer har særlig viden om, hvilke byggesten man skal bygge med, for at bygge en kultur op i en by, derfor ville det være en god ide at ansætte en gruppe antropologer, som kan samarbejde med de forskellige byer, med at opbygge netværk, komme med ideer til hvordan man får bygget et kulturfællesskab af forskellige interessegrupper.

Et tilfreds folk, giver sunde folk, derfor er det vigtigt at man bygger en bys kultur op, for at alle kan få opfyldt de behov de har for socialt samvær, netværk, blive set og hørt, og brug af kreative evner.

At bygge kultur i en by, kan også medføre et rigere liv, også forretningsmæssigt, for mange kan derved ønske at blive boende der hvor de bor.

Dvs, man får derved også et redskab til at redde udkantsbyerne der er ved at dø, både forretningsmæssigt, men også hvad angår tilbud i byen.

Man kunne også tænke sig i den sammenhæng, at man valgte nogle kultur ambassadører til hver by, som sørgede for at udbrede kendskabet om prjojekterne til de enkelte borgere i byen, enten via nyhedsbreve, hjemmesider, omtale i lokalpressen, rundsendelser af foldere der jævnligt bliver sendt ud med posten.