Forside    Hvem    Kontakt    Shop

Innovation, støtte til græsrodsbevægelse, støtte til bygninger

Kære Kommune og politikere

Er tiden ikke til at støtte græsrodsbevægelsen indenfor innovation, da det jo ofte er dem der driver innovationen frem rundt omkring i landet? Jeg er sikker på at flere arbejdspladser vil blive oprettet, hvis flere kunne få en hjælpende hånd i opstartfacen, hvor man stiller nedlagte fabrikker, kaserner, osv til rådighed for et mindre månedlig beløb, godt nok tager opstarten af disse ting tid, men jo før vi som land kan komme i gang med at støtte, jo før vil vi se resultater i landets økonomi.

I andre lande har de allerede et netværk af innovative mennesker, der søger sammen, hjælper hinanden, arbejder under samme tag. Jeg mener vi skal sætte fokus på det der virker som andre har sat i gang, det der virker.

Det har en stor værdi at mennesker med ideer kan mødes, at de har en platform hvor de kan blive hørt og få input, og derved udvikle deres ideer.

Folketinget kunne evt sætte et beløb af til hver år, til opkøb af bygninger, og udvidde projektet område for område i Danmark, have en gruppe personer der sætter i gang, samler folk, giver dem indblik i hvordan man holder hjulene i gang, søger penge og så videre, for så at gå videre til andre områder i landet når et projekt er kommet godt i gang.

Dette vil også kunne sætte sving i de småbyer der måske er ved at dø, fordi forretningslivet ikke er som det var engang, det vil være med til at skabe et fællesskab i byen, noget man samles om, og være med til at farve bykulturen.

Håber i vil bruge ideen

KH

Ole Madsen

Ref: http://en.wikipedia.org/wiki/Maker_culture